Terms of Use

 

Website dendau.vn và whereto.vn được sở hữu và điều hành bởi công ty TNHH truyền thông Ureka (Công ty). Bằng việc sử dụng trang web này hoặc các trang web khác bất kỳ được truy cập thông qua trang web của chúng tôi, người sử dụng thừa nhận và đồng ý với chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện (“T&C”) được lập ra dưới đây. Nếu người sử dụng không chấp nhận một hoặc cả hai chính sách bảo mật và T&C thì xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Công ty có thể sửa đổi các chính sách bảo mật và T&C bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Một khi được đăng tải trên các trang web, chính sách bảo mật, T&C đã được sửa đổi sẽ được áp dụng cho tất cả người sử dụng. Bạn nên truy cập vào trang web này định kỳ để xem xét các chính sách bảo mật và T & C mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng của bạn sẽ được coi như sự chấp nhận tất cả những thay đổi

 

1. Các điều khoản chung

  1. Công ty cung cấp platform trực tuyến cho các cá nhân, công ty và các tổ chức để đăng các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến thực phẩm và thức uống mà công ty đã cung cấp quảng bá trực tuyến và diễn đàn đến người sử dụng trang web (“các dịch vụ”).
  2. Chúng tôi không liên quan đến bất cứ giao dịch thật sự nào liên quan đến bất cứ người sử dụng nào của trang web.
  3. Công ty cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của người sử dụng theo như các điều khoản đã được mô tả trong chính sách bảo mật.

 

2. Trường hợp nghiêm cấm sử dụng cho tất cả người sử dụng

  1. Chúng tôi nghiêm cấm tất cả người sử dụng vi phạm hoặc cố tình xâm phạm an ninh trang web bao gồm nhưng không giới hạn như tiếp cận dữ liệu không dành cho mình hoặc truy cập server hoặc tài khoản mà không có quyền truy cập, cố gắng điều tra, kiểm tra hoặc thử nghiệm các phần bảo mật của hệ thống hoặc mạng lưới hoặc làm ảnh hưởng đến hệ thống an ninh khi không có quyền hạn phù hợp, cố gắng can thiệp vào dịch vụ khách hàng, máy chủ hoặc hệ thống hoặc tự gởi những email không xác đinh. Việc xâm phạm vào hệ thống và mạng lưới an ninh sẽ dẫn đến trách nhiệm dân sự và hình sự.
  2. Người sử dụng sẽ không được phép sử dụng các trang web (1) để truyền đạt, phân phối hoặc lưu trữ thông tin nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành; hoặc (2) theo cách nào đó sẽ vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí quyết  kinh doanh hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của những người khác hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc công cộng hoặc các quyền cá nhân khác của người khác; hoặc (3) bằng bất cứ cách thức nào để bôi nhọ, tục tĩu, đe dọa, lạm dụng hoặc hận thù. Đặc biệt, tất cả người dùng không được in, tải về, bản sao hoặc sao chép bất kỳ thông tin cá nhân của ngững người sử dụng khác (nếu có). Tất cả các hình thức spam thông tin đến người sử dụng đều bị nghiêm cấm.
  3. Người dùng sẽ không được sử dụng trang web nếu họ năng lực pháp lý để tham gia các  hợp đồng ràng buộc hợp pháp.
  4. Bạn sẽ không được đăng tải bất cứ quảng cáo hoặc giới thiệu sản phầm nào trên trang web mà có chưa nội dung sai trái, không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc có nội dung bôi nhọ hoặc có chứa virus. Ngoài ra, các quảng cáo không được gian lận hoặc liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp.
  5. Người sử dụng sẽ không  được tham gia vào việc gửi thư rác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hình thức gửi email nào mà người nhận không mong muốn.


3. Đăng tải ý kiến, bình luận và nội dung

Khi đăng tải ý kiến, bình luận và nội dung trên website, bạn đã trao cho chúng tôi quyền tác giả, quyền công khai,  quyền cơ sở dữ liệu (nhưng không có các quyền khác) những nội dung này để công ty có thể làm trưng bày, quảng bá, sao chép, tải, chuyển tiếp, phân phối, tái sản xuất, bán và sử dụng lại nội dung này dưới mọi hình thức, và thực hiện các mục đích được đề ra trong chính sách bảo mật và  trong văn bản này.


4. Quyền sở hữu trí tuệ

Các văn bản, hình ảnh, cách bố trí, cơ sở dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh hoặc các định dạng âm thanh, phần mềm, nhãn hiệu và tất cả các tài liệu khác trên trang web là tài sản trí tuệ của Công ty hoặc những người sử dụng (trong trường hợp có thể) được bảo vệ bởi  bản quyền và luật thương hiệu và  không được tải về hoặc sao chép mà không có  sự cho phép bằng văn bản viết của Công ty. Việc tái sử dụng bất kỳ nội dung  nói trên đều bị nghiêm cấm và chúng tôi sở hữu tất cả các quyền này.


5. Nội dung

Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không sàng lọc trước hoặc phê duyệt bất kỳ nội dung đăng tải trên trang web hoặc nội dung bất kỳ gửi thông qua các trang web. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web hoặc nội dung bất kỳ gửi thông qua các trang web, hay bất cứ nội dung nào bị thất lạc và không đại diện hoặc đảm bảo về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu trên trang web.

Bất kỳ sản phẩm hoặc chi tiết  nào bạn đăng tải trên trang web người sử dụng của các website có liên kết khác có thể xem được và chúng tôi  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng không phù hợp của người nào khác hoặc  bởi bất kỳ người sử dụng hoặc bên thứ ba từ các trang web liên kết của bên thứ ba của bất kỳ dữ liệu hoặc vật liệu được đăng trên trang web. Tất cả người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng họ có trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính chính xác của bất kỳ quảng cáo, trang web hay sản phẩm của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba được liên kết đến các trang web của công ty và không đại diện hoặc bảo đảm về các nội dung hoặc tính chính xác của các sản phẩm trên các trang web của bên thứ ba.

Công ty sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ quảng cáo hoặc các tài liệu được đăng trên các trang web theo ý của mình mà không có bồi thường hoặc trông cậy vào người sử dụng. Trong trường hợp nếu công ty quyết định loại bỏ bất kỳ quảng cáo trả tiền nào với bất kỳ lý do không liên quan đến hành vi vi phạm các quy định trong tài liệu này, sau khi trừ đi các chi phí tính cho thời kỳ mà quảng cáo đã được đăng tải trên trang web, công ty có thể  hoàn lại các chi phí còn lại (nếu có) cho người sử dụng có liên quan.


6. Trách nhiệm

Chúng tôi  không thể theo dõi trang web tại mọi thời điểm nhưng chúng tôi có quyền làm như vậy. Chúng tôi  không đảm bảo rằng bất kỳ quảng cáo hay trang web, hoặc các sản phẩm sẽ được xem với số lần cụ thể ra sao hoặc sẽ được xem cụ thể bởi người nào . Chúng tôi sẽ không xem xét đại lý sử dụng trang web và không chịu trách nhiệm trong bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp  nào hoặc mất mát có thể phát sinh hoặc kết quả của việc sử dụng các trang web hoặc ví bất cứ lý do nào. DÙ CỐ GẮNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VỚI CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG , CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LỖI HAY MÁY CHỦ CỦA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC CƠ CHẾ GÂY HẠI KHÁC. NẾU VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÒI HỎI CÁC THIẾT BỊ  DỊCH VỤ THAY THẾ HAY DỮ LIỆU, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHI PHÍ NÀY. TRANG WEB VÀ NHỮNG NỘI DUNG CỦA NÓ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO. ĐỂ MỞ RỘNG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, KỂ CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP NÊU TRÊN, SỰ BẤT CỨ ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN THỨ BA, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ CHÍNH XÁC ĐÁNG TIN CẬY,, HOÀN THIỆN HAY HẠN NỘI DUNG, dịch vụ, văn bản, HÌNH ẢNH VÀ LIÊN KẾT CỦA NHỮNG TRANG WEB NÀY.


7. Rủi ro riêng

Tất cả các những người sử dụng trang web này và các trang web khác truy cập thông qua nó sẽ hoàn toàn chịu rủi ro riêng. Tất cả người sử dụng chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đăng tải. Công ty không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ quảng cáo hoặc các sản phẩm được đăng tải bởi người sử dụng khác hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến được ​​bày tỏ bởi người sử dụng. Người sử dụng phải tự chịu rủi ro về độ tin cậy của các sản phẩm mà họ đăng tải. Chúng tôi có quyền trục xuất bất kỳ người  sử dụng nào và ngăn chặn sự truy cập sâu hơn vào các trang web, tại bất kỳ thời điểm vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật và cũng có quyền loại bỏ bất kỳ sản phẩm nào bị xem là lạm dụng, bất hợp pháp, gây rối hoặc không phù hợp  tuỳ ý của chúng tôi.

 
8. Kết nối với các trang web khác

Các trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba.Điều này tạo sự tiện lợi cho bạn và không phải cách chứng thực bằng nội dung  công ty trên các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web liên kết nào của bên thứ ba, bạn sẽ hoàn toàn  chịu trách nhiệm về nguy cơ riêng của mình.

 
9. Bồi thường

Tất cả người sử dụng đồng ý bảo vệ  cho Công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý vô hại khỏi và chống lại bất kỳ tuyên bố, hành động, đòi hỏi, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh  hoặc là hệ quả từ việc sử dụng trang web hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng này. Công ty sẽ thông báo kịp thời phù hợp tới bất kỳ  khiếu nại, thỉnh cầu hoặc tố tụng nào của người sử dụng có liên quan.

 

10. Giới hạn của dịch vụ

Công ty sẽ có quyền hạn chế việc sử dụng các dịch vụ, bao gồm  khoảng thời gian mà nội dung sẽ được đăng tải trên các trang web, kích thước của nội dung,  các tin nhắn email hoặc bất kỳ nội dung khác được truyền bởi dịch vụ. Chúng tôi có quyền, tuỳ ý, sửa đổi hoặc loại bỏ bất cứ nội dung hoặc sản phẩm nào được đăng trên các trang web vì  bất kỳ lý do nào, mà không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc lý do trước đến người sử dụng. Người sử dụng thừa nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào của bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngưng dịch vụ.

 

11. Chấm dứt dịch vụ

Công ty sẽ có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản, hoặc chặn địa chỉ email hoặc IP của người sử dụng bất kỳ, hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng đến các Dịch vụ, và loại bỏ bất kỳ nội dung trong dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo vì lý do nào. Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc nội dung đăng tải trên các trang web để người sử dụng bất kỳ lúc nào, cả trước hoặc sau khi ngưng các dịch vụ hoặc khi loại bỏ các nội dung liên quan từ các trang web.

 

12. MIỄN TRÁCH NHIỆM

Công ty không có sự  kiểm soát và không đảm bảo về  sự thật và độ  chính xác của danh sách của bất kỳ quảng cáo hoặc các sản phẩm trên trang web.
TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ BẤT CỨ NGƯỜI SỬ DỤNG NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HỌ KHÔNG THỂ  SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ NHỮNG NỘI DUNG CỦA HỌ, BAO GỒM SƠ SUẤT VÀ TRANH CHẤP GIỮA CÁC BÊN.