»       TP. Hồ Chí Minh  » 

Điểm đến phổ biến: Tiệm gà rán.